Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 12 2020

Santigold

February 09 2020

Santigold
Kiedy człowiek czuje, że potrzeba mu czegoś więcej, wtedy zaczynają się kłopoty.
— Charles Bukowski "Fragmenty winem poplamionego notatnika. Zebrane po raz pierwszy opowiadania, eseje i felietony z lat 1944-1990"
Reposted fromechoecho echoecho viaBilora Bilora
Santigold
0126 a194 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viadobby dobby
Santigold
Widzę Cię wszędzie, ale nigdzie Cię nie ma.
— Romans z diabłem
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadotkliwie dotkliwie
Santigold
2480 34ae 500

yayfeminism:

👍🏻

Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viairmelin irmelin

February 05 2020

Santigold
4423 bdb8 500
Reposted fromconopec conopec viairmelin irmelin
Santigold
4089 19a5 500
Reposted fromLunarr Lunarr viairmelin irmelin

February 04 2020

4229 066f 500
Reposted fromthetemple thetemple viavaira vaira

February 02 2020

Santigold
Kiedy człowiek czuje, że potrzeba mu czegoś więcej, wtedy zaczynają się kłopoty.
— Charles Bukowski "Fragmenty winem poplamionego notatnika. Zebrane po raz pierwszy opowiadania, eseje i felietony z lat 1944-1990"
Reposted fromechoecho echoecho viazmora zmora

January 26 2020

Santigold
8275 a10f
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
Santigold
You're not ready 
for the kind of intimacy I'm looking for
— Jakob Nyman
Reposted fromirmelin irmelin
Santigold
4254 04b0 500
Santigold
6642 4375 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viairmelin irmelin
Santigold
Reposted fromshakeme shakeme viaDreamsMayCome DreamsMayCome
Santigold
Reposted fromshakeme shakeme viaDreamsMayCome DreamsMayCome
Santigold
0089 093a 500
Ronda, Spain
Santigold
Santigold
Człowiek płacze i rozpacza tylko wtedy, kiedy ma jeszcze nadzieję. Kiedy nie ma żadnej nadziei, rozpacz przybiera postać straszliwego spokoju.
— Maria Dąbrowska
Reposted fromcorvax corvax viaDreamsMayCome DreamsMayCome
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl