Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 18 2020

Santigold
Nigdy nie zapominaj, że wystarczy jeden człowiek albo jeden pomysł, by na zawsze zmienić twoje życie.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadusielecc dusielecc
Santigold
4111 e923
Reposted fromkarahippie karahippie viamaybeyou maybeyou

May 16 2020

Santigold
Santigold

May 14 2020

Santigold
1161 fac1
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viakrajes1993 krajes1993

May 08 2020

Santigold
6452 ee80
Reposted fromLaColie LaColie
Santigold
7498 3527 500
Reposted fromLaColie LaColie
Santigold
7517 f667 500
Reposted fromLaColie LaColie
Santigold
8846 8191 500

May 07 2020

Santigold

 

hamletyzować-

przeżywać rozterki wewnętrzne, rozstrząsać, analizować, nie mogąc powziąć decyzji, nie umiejąc zdecydować się na czyn

May 03 2020

Santigold
0657 8292
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viacoffee coffee

April 30 2020

Santigold
0446 9303 500
Reposted from0 0 viaexistential existential

April 29 2020

Santigold
Santigold
Santigold
3456 7d3b 500
Reposted fromniepogoda niepogoda viaorelh orelh

April 27 2020

Santigold
7834 c618 500
Reposted fromGIFer GIFer viaFPage FPage

April 24 2020

Santigold
Santigold
8697 f829 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viabeliveinme beliveinme
Santigold
Czasami dobrze jest nienawidzić siebie, ale tylko czasami... 

April 20 2020

Santigold
6900 34b8 500
Reposted fromRudeGirl RudeGirl viaTamahl Tamahl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...