Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 06 2017

3158 561d 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaLaColie LaColie
0698 eba4
Reposted fromtron tron viaLaColie LaColie
Santigold
3099 3325
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaLaColie LaColie
Santigold
Reposted frombluuu bluuu viaLaColie LaColie
2406 33c3 500
Reposted fromnadziejawkawie nadziejawkawie viaLaColie LaColie
1978 5e1b
Reposted fromitslikerufus itslikerufus viaLaColie LaColie
1130 eb26 500
Reposted fromkattrina kattrina viakindziutka kindziutka

September 27 2017

Santigold
2245 d643 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaalmostlover almostlover
Santigold
6938 590a
Reposted frompikpoczyca pikpoczyca viazmora zmora

September 22 2017

Santigold
5673 9b81
Reposted fromslodziak slodziak viawhippedcream92 whippedcream92
Santigold
4720 bb59
Reposted fromIriss Iriss viaavooid avooid
Santigold

wiesz czego się boję? tego później. tej obojętności. tego traktowania partnera jak stary mebel który po prostu jest i z którym nie trzeba rozmawiać. bo przecież nic nowego nie powie.

boje się tego życia obok siebie 
i rzucania raz w tygodniu słowa kocham
z przyzwyczajenia.

— Retoryka. / zgodnie z dobowym rozkładem jazdy.
Reposted frommadameimperfect madameimperfect viaavooid avooid
5678 c525 500
Reposted frombrumous brumous vianieobecnosc nieobecnosc
5667 4b3e 500
Reposted frombrumous brumous vianieobecnosc nieobecnosc
Santigold
1332 ea96
Reposted frometernaljourney eternaljourney viazmora zmora
Santigold
Było warto oszaleć dla tych uszytych z pozłacanej waty sekund.
— Jakub Żulczyk - Zrób mi jakąś krzywdę
Reposted frombadblood badblood viazmora zmora

September 14 2017

Santigold
4133 6074 500
Reposted fromkrzysk krzysk
Santigold
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viairmelin irmelin
Santigold
0957 d012 500
Reposted fromkaiee kaiee viairmelin irmelin
Santigold
2545 a98f
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl