Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 30 2019

8424 9a14 500
Reposted fromamatore amatore viairmelin irmelin
Santigold
0890 51d2 500
Reposted fromabsurdalna absurdalna viairmelin irmelin

June 17 2019

Santigold
Reposted fromFlau Flau via28mm 28mm
Santigold
1273 eaf6
Reposted fromteijakool teijakool viaitjen itjen
Santigold
5574 6725 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate via3sadK 3sadK
Santigold
Ile razy można przeżyć koniec jednej miłości?
— H.Samson
Reposted frompieprzycto pieprzycto viairmelin irmelin
Santigold
6374 78e9 500
Reposted fromfungi fungi viairmelin irmelin

May 26 2019

Santigold
7974 7cc7
Reposted fromvanirr vanirr viaalmostlover almostlover
Santigold
4589 2f91 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaalmostlover almostlover
Santigold
7555 1317 500
Reposted fromasalluhi asalluhi viaalmostlover almostlover

May 16 2019

Santigold
0584 c4a8 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaadrift adrift
Santigold
6587 a7c5 500
Santigold
3834 0594 500
Reposted fromsavatage savatage viakrajes1993 krajes1993
Santigold
3544 78e8 500
This coffee is served with a cloud of "cotton candy", the coffee vapor rises to dissolve the "cotton candy" and the cloud begins to rain with sugar over the coffee. Coffee "mellow" in Shanghai, China.
Reposted fromLogHiMa LogHiMa viacoffee coffee

March 24 2019

Santigold
4842 b883
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakrajes1993 krajes1993
Santigold
Santigold
Santigold

March 07 2019

Santigold
4060 d40e
Reposted fromcarameltea carameltea viakrajes1993 krajes1993
Santigold
Nieokreślony niepokój (free floating anxiety) należy do form lęku spotykanych najczęściej w nerwicach. Chory odczuwa wewnętrzne napięcie, jakby coś przykrego miało go spotkać, jakby mu coś zagrażało. Niekiedy niepokój ten koncentruje się na jakichś drobnych trudnościach i konfliktach, które urastają wówczas do wielkich problemów, budząc jednocześnie agresję: uczucia te bowiem (lęk i agresja) zwykle chodzą w parze. Stałe wewnętrzne napięcie odbija się na czynnościach układu endokrynno-wegetatywnego. Układ ten jest w stałym pogotowiu do walki i ucieczki (fight and fight reaction), co z kolei na zasadzie błędnego koła zwiększa stan wewnętrznego napięcia. Dotyczy to również układu ruchowego: napięcie mięśniowe jest wzmożone, stąd podwyższenie odruchów głębokich, i tak częste w nerwicach, uczucie znużenia i bóle mięśniowe.
— Psychopatologia nerwic, Antoni Kępiński
Reposted frommhsa mhsa viaLaColie LaColie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl