Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 07 2018

Santigold
9064 e16f
Reposted froma-antimatter a-antimatter viairmelin irmelin

January 29 2018

2901 0274 500
Reposted frombrumous brumous viairmelin irmelin
Santigold
2649 cee6 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viairmelin irmelin
Santigold
7574 8265
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
Santigold
7566 5f9b
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
Santigold
Reposted frombluuu bluuu viairmelin irmelin

January 25 2018

Santigold
Santigold
1192 1fa8 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaSenyia Senyia

January 24 2018

Santigold
0065 4a5d
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven vialeniwieec leniwieec
Santigold
Santigold
Santigold

January 23 2018

Santigold
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaMella Mella
Santigold
2587 d506 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaMella Mella
Santigold
Reposted fromFlau Flau viagruetze gruetze

January 22 2018

Santigold
1002 d8b8

January 17 2018

Santigold
4524 6992 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viairmelin irmelin

January 15 2018

Santigold
3916 8195
Reposted fromDamnjan Damnjan viairmelin irmelin

December 05 2017

Santigold
Czy tacy ludzie naprawdę istnieją? Tacy, którzy mieszkają nad morzem, mają własne, przytulne mieszkania a każdy dzień zaczynają od śniadania? Ludzie, którym chce się codziennie dobrze wyglądać, którzy w drodze do pracy wstępują po pachnącą kawę? Mają pracę, którą lubią, która nie jest stresem a przyjemnym wyzwaniem? Wychodzą z niej o 16 a gdy chcą wziąć urlop to po prostu o tym mówią, z uśmiechem? Ludzie, którzy po pracy idą na siłownię, do kina, spotykają się z przyjaciółmi, mają czas na słuchanie muzyki? Wieczorem nigdy nie są na tyle zmęczeni by pominąć demakijaż, kładą się w czystej pościeli a zamiast telefonu czytają rozdział książki przed snem? Zasypiają spokojnie, nie martwią się chorobami, nie myślą o śmierci i o tym, że jutro będzie takie samo jak wczoraj.
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso viazmora zmora
Santigold
Nigdy o tym nie pomyślałaś? Żeby pojechać w jakieś inne miejsce i stać się zupełnie kimś innym niż teraz?
— Kronika ptaka nakręcacza, Haruki Murakami
Reposted fromwdeszczubzy wdeszczubzy viakindziutka kindziutka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl