Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 04 2019

Santigold
6474 e135 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin

September 23 2019

Santigold
Nie liczyłem na nic. To znaczy liczyłem, że odwzajemnisz z czasem moje uczucie. Przecież nie mieściło mi się w głowie ni w sercu, że możesz nie odwzajemnić. Bo niby jak ty, cały mój świat, mógłby się mnie wyrzec?
Czekałem cierpliwie. Po tylu latach człowiek uczy się czekania. Umie czekać. Czekałem.
— Ignacy Karpowicz
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viairmelin irmelin

September 19 2019

Santigold

August 20 2019

Santigold
Jest taki moment, w którym zaczynasz widzieć trochę inne rzeczy, trochę więcej.
— Jakub Żulczyk "Radio Armageddon"
Reposted fromwilkstepowy wilkstepowy viagdziejestola gdziejestola
Santigold
1542 b2f7 500
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viagdziejestola gdziejestola
Santigold
1354 86d7 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viagdziejestola gdziejestola
Santigold
8527 fe00 500
Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej
Santigold
Każda porażka jest szansą żeby spróbować jeszcze raz, tylko mądrzej.
— Henry Ford
Reposted fromkyte kyte viagdziejestola gdziejestola

August 17 2019

Santigold
1450 1495 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairmelin irmelin

August 14 2019

Santigold

July 30 2019

Santigold
3019 fbde 500
Reposted frompanopticumlc panopticumlc viairmelin irmelin

June 30 2019

8424 9a14 500
Reposted fromamatore amatore viairmelin irmelin
Santigold
0890 51d2 500
Reposted fromabsurdalna absurdalna viairmelin irmelin

June 17 2019

Santigold
Reposted fromFlau Flau via28mm 28mm
Santigold
1273 eaf6
Reposted fromteijakool teijakool viaitjen itjen
Santigold
Ile razy można przeżyć koniec jednej miłości?
— H.Samson
Reposted frompieprzycto pieprzycto viairmelin irmelin
Santigold
6374 78e9 500
Reposted fromfungi fungi viairmelin irmelin

May 26 2019

Santigold
7974 7cc7
Reposted fromvanirr vanirr viaalmostlover almostlover
Santigold
4589 2f91 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaalmostlover almostlover
Santigold
7555 1317 500
Reposted fromasalluhi asalluhi viaalmostlover almostlover
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl