Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 03 2019

Santigold
Santigold

January 06 2019

Santigold
8012 22c2
Reposted fromnocnatesciowa nocnatesciowa

October 10 2018

Santigold
7995 9e67 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viacoffee coffee
Boję się, że możesz zdarzyć się komuś innemu.
— Robert K. Bloom (via pamietniik-ksiezniczki)

October 07 2018

Santigold
Santigold

October 04 2018

Santigold
(...) to mnie jeszcze boli;
a ja sądziłem: minie, przejdzie,
że jakoś ból wypielę 
a ty mi ciągle z dna pamięci
wypływasz jak topielec 
— Gałczyński
Reposted from21gramow 21gramow viaDreamsMayCome DreamsMayCome

October 03 2018

Santigold
6023 daaa 500
Reposted fromslodziak slodziak viakrolfasolek krolfasolek
Santigold
7888 86c8 500
Reposted fromnolongerinuse nolongerinuse viaframbuesa frambuesa
Santigold
4397 b82c 500
Ulotka Polskiej Ligi Przyjaciół Zwierząt, Pińsk, 1933 r.

September 30 2018

Santigold
Santigold
Nie umiem, nienawidzę się rozstawać. Z nikim i z niczym, co niechcący  pokochałem.
— Mariusz Ziomecki. felieton dla Przekroju. nr 39 i ostatni.
Reposted frommietowyrower mietowyrower viajustmine justmine
Santigold
9265 2e5a
Reposted fromkarahippie karahippie viacarmenluna carmenluna
Santigold
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chcę to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacolorfulvillain colorfulvillain
Santigold
Santigold
4221 e88b 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaweruskowa weruskowa
Santigold
7168 c1db 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viaMartak Martak

September 26 2018

1978 5e1b
Reposted fromitslikerufus itslikerufus viaczeresnia czeresnia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl