Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 09 2018

Santigold
4907 9cba
Reposted frommrcake47 mrcake47 viakrajes1993 krajes1993

April 04 2018

Santigold

March 31 2018

Santigold
Santigold
Byłam po prostu zawiedziona..
— tylko tyle.
Santigold
3519 a611 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viairmelin irmelin
Santigold
istnieje różnica między
tym że ktoś
wyznaje ci miłość a
tym że naprawdę
cię kocha. 
— Rupi Kaur
Santigold

March 26 2018

Santigold
2498 dfd9
Reposted fromonlyman onlyman vialonelyheartsclub lonelyheartsclub
Santigold
7059 6a42
Reposted from4777727772 4777727772 viaMalikor Malikor

March 22 2018

Santigold

March 20 2018

Santigold

March 13 2018

Santigold
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaprblms prblms
Santigold
2489 3fc5
Reposted fromjustMeee justMeee viaprblms prblms
Santigold
Reposted frombluuu bluuu viaprblms prblms
Santigold
Santigold
9225 ed8e
Reposted fromprblms prblms viamiimi miimi

March 12 2018

Santigold

Bo tak naprawdę wcale nie chodzi o to ile tygodni, miesięcy, lat tworzysz z kimś związek. nieważne, czy był starszy czy młodszy. Nie liczy się sposób zawiązania relacji.. to wszystko kompletnie nie ma znaczenia. Możesz zakończyć kilkuletni związek z hukiem i zapomnieć o tym w miesiąc, ale możesz także rozpamiętywać przelotną znajomość przez następną dekadę. W życiu liczą się emocje związane z daną osobą - możesz spędzić całe życie z kimś, przy kim będzie kiepsko ale stabilnie, a nie zmrużysz oka przez kilkanaście tygodni z powodu kogoś, przy kim poczujesz choć przez chwilę dom i bezpieczeństwo. I nie ma znaczenia czy tego chcesz, czy nie. to po prostu się dzieje, samo z siebie żyje swoim rytmem. Finalnie albo budzisz się z poczuciem ulgi albo poczuciem kompletnej dezorientacji. nie ma reguły, który facet skruszy Cię na drobny pył. Nie Ty o tym decydujesz.

Tę decyzję podejmuje za Ciebie Twoje serce.

March 11 2018

Santigold
3008 22ea 500
Reposted fromDavyJones DavyJones vialuron luron

March 07 2018

9739 8322 500
Reposted fromkimik kimik viaLaColie LaColie
Santigold
8356 f581 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaLaColie LaColie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl