Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2017

Santigold
Czy tacy ludzie naprawdę istnieją? Tacy, którzy mieszkają nad morzem, mają własne, przytulne mieszkania a każdy dzień zaczynają od śniadania? Ludzie, którym chce się codziennie dobrze wyglądać, którzy w drodze do pracy wstępują po pachnącą kawę? Mają pracę, którą lubią, która nie jest stresem a przyjemnym wyzwaniem? Wychodzą z niej o 16 a gdy chcą wziąć urlop to po prostu o tym mówią, z uśmiechem? Ludzie, którzy po pracy idą na siłownię, do kina, spotykają się z przyjaciółmi, mają czas na słuchanie muzyki? Wieczorem nigdy nie są na tyle zmęczeni by pominąć demakijaż, kładą się w czystej pościeli a zamiast telefonu czytają rozdział książki przed snem? Zasypiają spokojnie, nie martwią się chorobami, nie myślą o śmierci i o tym, że jutro będzie takie samo jak wczoraj.
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso viazmora zmora
Santigold
Nigdy o tym nie pomyślałaś? Żeby pojechać w jakieś inne miejsce i stać się zupełnie kimś innym niż teraz?
— Kronika ptaka nakręcacza, Haruki Murakami
Reposted fromwdeszczubzy wdeszczubzy viakindziutka kindziutka
3702 938a 500

December 04 2017

Santigold
5653 cff2
Reposted fromgdziejestola gdziejestola

November 28 2017

Santigold
1701 4c9e

November 18 2017

Santigold

November 01 2017

Santigold
Reposted fromFlau Flau viaLaColie LaColie
Santigold
0156 4355
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viazmora zmora

October 29 2017

Santigold
5156 53f8 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viacoffee coffee
1938 536e
Reposted fromkniepuder kniepuder viairmelin irmelin
Santigold

October 16 2017

Santigold
0130 ca3e 500

October 09 2017

2079 9d47 500
Reposted fromsavatage savatage viairmelin irmelin
Santigold
1234 ba85
Reposted fromnyaako nyaako viairmelin irmelin

October 06 2017

Santigold
Reposted fromsilence89 silence89 viaLaColie LaColie
Santigold
2989 98a1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaLaColie LaColie
Santigold
3325 6fad
Reposted fromheroes heroes viaLaColie LaColie
Santigold
8223 5537 500
Estadio BBVA, Monterrey, Mexico.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaLaColie LaColie
Santigold
Reposted fromjasminum jasminum viaLaColie LaColie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl