Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 20 2018

Santigold
7038 9313
Reposted fromkarahippie karahippie viaolivierk olivierk

August 19 2018

Santigold
Santigold
Santigold
Czy chcesz zamieszkać na wyspie, pewnego dnia i ze mną?
To wystarczy że powiesz tak.
Bierz kapelusz jedźmy stąd, zdążymy na prom.
On zabierze nas na Kubę, zaraz po ślubie
Jeśli chcesz.
Jak widzisz ja już wiem
— Bitamina - Pytanie do niej
Santigold
Santigold
3641 a983 500
Amsterdam by Vincent Gosselin

August 06 2018

Santigold
9881 1395
Reposted fromkarahippie karahippie viaSzczurek Szczurek
Santigold
Reaguj na to, co się naprawdę dzieje, a nie na to, co sobie wyobrażasz.
— Helen Fielding

July 26 2018

Santigold
5281 b346 500
Reposted fromseaweed seaweed viarattyness rattyness
Santigold
5282 601c 500
Reposted fromseaweed seaweed viaadaaa93 adaaa93

July 18 2018

Santigold
5887 f469
Reposted fromursa-major ursa-major viaLaColie LaColie
Santigold
Santigold
4919 f59a 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaLaColie LaColie
Santigold
5536 fe28 500

July 17 2018

Santigold
2679 beca 500
Reposted fromyveee yveee viairmelin irmelin
Santigold

July 10 2018

Santigold
7587 3b6c 500
Reposted frominto-black into-black viaalmostlover almostlover
Santigold
1756 d912 500
Reposted fromsavatage savatage viairmelin irmelin

July 08 2018

Santigold
Nie należał do mnie, a jednak przerażała mnie myśl, że go stracę.
— richard paul evans.
Reposted fromrol rol viazmora zmora
Santigold

Mam okropną tendencję do szukania schronień. 

— Jakub Żulczyk - Radio Armageddon
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl