Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 04 2019

Santigold
8270 9de9 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viairmelin irmelin
1208 7382 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viairmelin irmelin

December 01 2019

Santigold
8258 5592 500
Reposted fromfeegloo feegloo viairmelin irmelin
Santigold
nabrałam się na Ciebie wystarczającą ilość razy.
— Charlotte Nieszyn Jasińska
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viairmelin irmelin

November 10 2019

Santigold
4518 7d03
Reposted fromkarahippie karahippie viaDreamsMayCome DreamsMayCome

October 04 2019

Santigold
6474 e135 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin

September 19 2019

Santigold

August 20 2019

Santigold
Jest taki moment, w którym zaczynasz widzieć trochę inne rzeczy, trochę więcej.
— Jakub Żulczyk "Radio Armageddon"
Reposted fromwilkstepowy wilkstepowy viagdziejestola gdziejestola
Santigold
1542 b2f7 500
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viagdziejestola gdziejestola
Santigold
1354 86d7 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viagdziejestola gdziejestola
Santigold
8527 fe00 500
Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej
Santigold
Każda porażka jest szansą żeby spróbować jeszcze raz, tylko mądrzej.
— Henry Ford
Reposted fromkyte kyte viagdziejestola gdziejestola

August 17 2019

Santigold
1450 1495 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairmelin irmelin

August 14 2019

Santigold

July 30 2019

Santigold
3019 fbde 500
Reposted frompanopticumlc panopticumlc viairmelin irmelin

June 30 2019

8424 9a14 500
Reposted fromamatore amatore viairmelin irmelin
Santigold
0890 51d2 500
Reposted fromabsurdalna absurdalna viairmelin irmelin

June 17 2019

Santigold
Reposted fromFlau Flau via28mm 28mm
Santigold
1273 eaf6
Reposted fromteijakool teijakool viaitjen itjen
Santigold
Ile razy można przeżyć koniec jednej miłości?
— H.Samson
Reposted frompieprzycto pieprzycto viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl